تولید اسید سولفونیک صنعتی

تولید کننده اسید سولفونیک صنعتی

اسید سولفونیک صنعتی از واکنش سولفوناسیون برای تشکیل یک حلقه بنزن در حضور اسید سولفوریک غلیظ تهیه می شود. شرایط و درجه حرارت واکنش باید به دقت تنظیم شود. واکنش ه

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید