توزیع مستقیم كوكوآميدوپروپيل

توزیع مستقیم كوكوآميدوپروپيل بتائين

كوكوآميدوپروپيل بتائين با نام تجاری کوکو بتائین یک نوع سورفکتانت آمفوتری به صورت مایعی شفاف می باشد و به دلیل سازگاری آن با همه ی سورفکتانت ها به عنوان عامل کف

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید